Какво трябва да съдържа мотивационно писмо?

Когато кандидатстваме за дадено работно място, често не си даваме сметка, доколко прилагането на мотивационно писмо разширява възможността да се сдобием с най-желаната длъжност. Разбира се  автобиографията също трябва да бъде перфектно изготвена, факт е обаче, че при кандидатстване където конкуренцията е голяма, решаващо значение може да окаже  мотивационното писмо. Всъщност всеки работодател преценява по свои критерии кого да извика на интервю. Истината е, че дори най-добре направено CV няма същия ефект, като този важен документ. Описвайки накратко какъв опит имаме и какво бихме могли да предложим като бъдещи служители на дадена фирма, шансовете ни се увеличават многократно.

Съществени препоръки при изработка на мотивационно /придружаващо/ писмо:

Добра практика е да не използваме стандартни текстове, особено за този решаващ документ. Нали не бихме искали някой да е написал същата информация като нас, взета от придружаващо писмо в интернет? Всеки път, когато ще търсим работа по-добре е да си съставяме собствено мотивационно писмо, което е насочено към конкретната позиция за работа и работодател.  Преди да адресираме писмото е нужно да се информираме, от кого ще зависи да достигнем до интервюто с работодателя. Например, ако фирмата има личен състав или ТРЗ е добре да отправим писмото си първоначално до отдел ТРЗ или ЛС. Хубаво е да напишем мотивацията си за конкретното работно място. За целта можем да направим проучване в интернет за конкретните изисквания, относно позицията и да напишем с какво сме по-добри от всички останали кандидати, за да бъдем предпочетени пред останалите  кандидати.

Относно дължината на мотивационно писмо – не трябва да надвишава една печатна страница. Добър вариант е текстът да заема не повече от 80% от листа. Защо да не си направим превод на английски и/или на немски език, тъй като на много места се изисква да се ползва поне един чужд език или конкретният език които се изисква в случая.

Акцентирайте на поне три неща, които да изглеждат съществени и важни за работодателя,  с които той да може да Ви запомни, а не просто да прегледа писмотo и да го отдели в общия куп. 

Например: 

– Вашето образование или преквалификация, ако са подходящи за съответната длъжност;

– Вашите интереси и качествата, които притежавате и с тях ще бъдете полезни за правилното и продуктивно изпълнение на възложените задачи според длъжността;

– Придобитият опит, от сходни предишни места биха допринесли за ефективното изпълнението на поставените  задачи. Винаги сте искали  да работите, точно  това, понеже е Ваша мечта и желаете да се реализирате в тази сфера.

Защо трябва да представяме мотивационно писмо?

 

 

1.  За да посочите конкретни примери за вашите умения и опит – къде и кога са придобити и използвани и как се отнасяте към конкретната длъжност, за която кандидатствате

2.  За да подчертаете вашите силни страни и това, което можете да допринесете за бъдещия успех на фирмата.

3.  За да включите допълнителна информация, която не присъства в автобиографията ви.

4.  За да обосновете желанието и мотивацията си за работа в конкретната фирма.

5.  За да се отличите от другите кандидати и да „спечелите“ вниманието на работодателя, за да ви покани на интервю.

   

   

 Мотивационното писмо не е npeчкa, a една добра възможност да привлечете работодателя на Ваша страна. Често именно то е решаващо при избора кoй кандидат да бъде покaнeн на интервю.
Мотивационното писмо цели да убеди работодателят, че притежавате необходимите качества и умения и имате желание и готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. Едно добре обосновано мотивационно писмо може да компенcupa някoи слаби страни в автобиографията Ви – недостатъчен трудов опит, липса на диплома за дадени умения.

  И най-накрая невербалното ни поведение, много често оказва решаваща роля при окончателния подбор !

  Натиснете тук за инструкции за невербално поведение: Инструкции