Какво е невербално поведение?

Невербално поведение на човека – включва съвкупността от невербални знаци (представляващи целенасоченото предаване на невербална информация) и невербални сигнали (излъчващи информация независимо от желанието на човека или против него); социално и биологично обусловен способ за организация на усвоените от индивида невербални средства за общуване, преобразувани в индивидуална, конкретно-чувствена форма на действия и постъпки.
Елементи на невербалното поведение са: всички движения на тялото, интонацията, ритмичните, височинните характеристика на гласа, неговата времева и пространствена организация
Невербална комуникация се реализира и посредством знаци и сигнали с неречев характер.
Комуникация чрез движения на тялото, включващи изразите на лицето, позата и положението на тялото, движенията на ръцете и краката.
Комуникация чрез пространство, територия и дистанция. Вашата интонация и всички  паралингвистични елементи като:

Обонятелна модалност – комуникация чрез миризми, както  и цивилизационна модалност – комуникация чрез дрехи, накити и козметични средства.  Помислете преди да  излезете от дома си за облеклото и впечатлението, което ще създадете когато пристигнете на интервюто. Не е за подценяване да сте чист и спретнат за срещата , а също много важно е да си оставите време, за да пристигнете поне  с  10 минути по-рано от часа определен за срещата , така със сигурност ще създадете добро първоначално впечатление.