ЕКСКУРЗОВОД

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Висше образование степен бакалавър ползване на английски или немски език Компютърна грамотност Свидетелство за управление на МПС категория”В” Условия: Фирмата подсигурява транспорт, работно облекло на стойност – 1 минимална РЗ , служебен телефон, платен годишен отпуск – 26 дни , периодични  медицински прегледи  Дневна смяна 8 часов работен ден Стартова Заплата 850 лв.