работна категория: Инженер

Инженер

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: висше техническо образование; Проектира, разработва и поддържа машини и съоръжения в областа на хранително-вкусовата промишленост. Опит минимум над 2 години като машинен инженер се счита за предимство. Необходими документи: актуална снимка; професионална автобиография; копие от диплома; копие от удостоверение за завършен курс Условия: Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати …

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Read More »

ИНЖЕНЕР измервателна техника

Висше/средно техническо образование;Аналитични способности;Компютърна грамотност (MS Office);Умения за работа със съвременна и сложна измервателна техника;Oпит и знания за програмиране на измервателната техника;Комуникативност и работа в екип;Владеене на немски / английски език – писмено, говоримо ще се счита за предимство;Работа с измервателна машина Mitutoyo;Управление на система за статистически анализ Measurlink.опит – минимум 1 година“Агенция Шанс” ЕООД …

ИНЖЕНЕР измервателна техника Read More »