работна категория: Камериерки

КАМЕРИЕРКА ЗА ХОТЕЛ 4*

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Средно образование  Условия: Фирмата  подсигурява  спане и храна, трудов договор с осигуровки. Основни задължения :  Извършва почистване на стаите, сервизните и общите помещения – фоаета и стълбището на хотела.  Стартова Заплата: 1000 лв.+ възможност за допълнителен доход при справяне с трудовата дисциплина и изпълнение на задълженията

ХИГИЕНИСТ/КА

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕопит като хигиенист/ка -предимство, почиства се офис с персонал от около 10 служители,дневна смяна “АГЕНЦИЯ ШАНС” ЕООД ИМА ЛИЦЕНЗ №2294/ 14.06.2017г., ВАЛИДЕН БЕЗСРОЧЕННЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: актуална снимка; професионална автобиография; копие от диплома; Заплата 650-700 BGN (Бруто)

КАМЕРИЕР/КИ

– СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕопит като камериер/ка в хотел предимство сезонна работа подсигурено спане, обяд и вечеря“АГЕНЦИЯ ШАНС” ЕООД ИМА ЛИЦЕНЗ №2294/ 14.06.2017г., БЕЗСРОЧЕН. БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ!!! (извършва се само на място в офиса)Необходими документи:– актуална снимка;– професионална автобиография;– копие от диплома;– трудова книжка;– копие от удостоверение за завършен курс Заплата от 660 до 780 BGN (Бруто)