МЕНИДЖЪР ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Висше техническо образование Английски или немски език  ниво С1- писмено и говоримо Минимум 3 години опит при изработване на  проекти Условия Дневна смяна  Стартова Заплата: 2000лв