ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Висше техническо образование с английски или немски ниво С1 писменно и говоримо  Опит на подобна длъжност минимум 2-3 години Основни задължения : Актуализира , въвежда и поддържа основни данни на материалите и продукцията   Отговаря за входящ и изходящ качествен контрол на доставените материали. Добавя съществуващите основни продукти и материали. Разработва нови проекти …

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Read More »