ХИМИК-ЛАБОРАНТ

– средно или висше химическо образованиепредимство – опит Лиценз №2294/14.06.2017 г. валидност безсроченНеобходими документи:– актуална снимка;– професионална автобиография;– копие от диплома;– копие от удостоверение за завършен курс(компютърна грамотност и др.); Заплата от 1200 до 1300 BGN (Бруто)