Габрово
Публикувано преди 3 години

Висше/средно техническо образование;
Аналитични способности;
Компютърна грамотност (MS Office);
Умения за работа със съвременна и сложна измервателна техника;
Oпит и знания за програмиране на измервателната техника;
Комуникативност и работа в екип;
Владеене на немски / английски език – писмено, говоримо ще се счита за предимство;
Работа с измервателна машина Mitutoyo;
Управление на система за статистически анализ Measurlink.
опит – минимум 1 година
“Агенция Шанс” ЕООД притежава лиценз за посредническа дейност в РБългария № 2294/14.06.2017 г с валидност безсрочен
Документите, които кандидатите трябва да представят са:
– мотивационно писмо;
– професионална автобиография;
– диплом за завършено образование;
– други документи, удостоверяващи квалификация;
– актуална снимка.

Заплата от 1200 до 1300 BGN (Бруто)

Категория

работна категория

Инженер

Кандидатсвай Онлайн