Габрово
Публикувано преди 3 години

Изисквания за длъжността:
– Документ за завършено техническо образование или опит
– Познаване на изискванията за безопасност при работа с машини и съоръжения
.Работно време: двусменен режим на работа
Гъвкаво работно време, понякога се налага извънредно работа в събота
Нива на заплащане – съобразно доказаната квалификация.
Фирмата подсигурява работно облекло
Лиценз № 2294/14.06.2017 г валиден безсрочен от МТСП
Необходими документи:
– Автобиография / CV
– Копие от диплом за завършено образование
– Снимка
– Ксерокопие на документи за допълнителни квалификации

Заплата от 1200 до 1300 BGN (Бруто)

Категория

работна категория

Оператори на CNC машини

Кандидатсвай Онлайн