Габрово
Публикувано преди 2 години

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – отлично владеене – писмено и говоримо, втори чужд език е предимство
2. Добро владеене на MS Office
3. ОПИТ с работа с хотелски софтуер е предимство 4.CV на английски и български език със снимка
5. Ксерокопие от Диплома.
6.Свидетелства за допълнителни квалификации .
7. Кандидата трябва да притежава :
– Лидерски качества, умения за работа в екип, да координира и участва активно в организирани събития , конферениции и пр. мероприятия
– Да поддържа контакт с гостите и отговаря за обратна информация- желания, оплаквания, продажби и пр.
Работодателят подсигурява:
-Безплатен транспорт;
-Платен годишен отпуск 26 дни;
-Работно облекло на стойност 1 минимална работна заплата;
-Служебен телефон;
-Въвеждащо обучение.

Условия:

Пълно работно време;Дневна смяна; Заплата 1100 BGN (Бруто); Отпуск 26 дни

Категория

работна категория

Хотелиерство

Кандидатсвай Онлайн