Габрово
Публикувано преди 3 години

Изисквания към кандидатите:
– добра комуникативност и позитивна настройка
– умение за работа с клиенти и отговорност
“АГЕНЦИЯ ШАНС” ЕООД ИМА ЛИЦЕНЗ №2294/ 14.06.2017г., БЕЗСРОЧЕН.
БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ!!! (извършва се само на място в офиса)
Необходими документи:
– актуална снимка;
– професионална автобиография;
– копие от диплома;
– трудова книжка;
– копие от удостоверение за завършен курс

Заплата от 560 до 600 BGN (Бруто)

Категория

работна категория

Продавачи

Кандидатсвай Онлайн