Габрово
Публикувано преди 3 години

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  • Средно образование 
  • Свидетелство за управление на МПС категория “В”

Условия:

  • Дневна смяна
  • Транспорт осигурен от работодателя
  • Платен годишен отпуск -26 дни
  • Служебен телефон
  • Работно облекло на стойност 1 минимална РЗ

Основни задължения:

  • Обслужва паркинга, като се задължава да таксува всички водачи на МПС, ползващи платеният паркинг по тарифа, определена от Общински съвет – гр. Габрово.
  •  Предоставя информация за тарифата на посетителите и предлаганите услуги на територията на туристическия обект.

Стартова Заплата: 800лв

Категория

работна категория

Работник Паркинг

Кандидатсвай Онлайн