Габрово
Публикувано преди 3 години

Характеристика на работата:Да разчитат чертежи и чертожни скици, правени на ръка, на детайли с несложна конфигурация; Да обработват детайли на универсални стругове; Да нарязват външни и вътрешни едно ходови резби Да подбират необходимите режещи инструменти; Да нагласяват струга за работа по предписаните в технологичните карти режими.
Длъжностни задължения: Да познават устройството и принципа на работа на различните видове универсални стругове; наименованието и предназначението на най-разпространените универсални приспособления; правилата за закрепване и центриране на детайли със симетрична конфигурация; правилата за настройка и проверка на точността на универсалните стругове и обслужването им, съвместно със стругари с по-висока квалификация; установяването и снемането на режещия инструмент; основни понятия за технологичен процес, операция, установка, преход на най-рационален режим на рязане; основни понятия за сглобки – “основен отвор и основен вал”, “клас на точност и клас на грапавост”.
Необходими документи:

  1. Автобиография
  2. Снимка-паспортна
  3. Ксерокопие от диплома за завършено образование
  4. Допълнителни свидетелства и курсове по специалността
    Фирмата предлага отлични условия на труд в младежки колектив, дневна смяна + бонуси за храна, маски и работно облекло
    Агенция Шанс ЕООД притежава удостоверение за посредник по наемане на работа в Р България № 2294/14.06.2017 г . безсрочно издадено от МТСП

Заплата от 1200 до 1500 BGN (Бруто)

Категория

работна категория

Стругар

Кандидатсвай Онлайн