Габрово
Публикувано преди 3 години

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  • Висше техническо образование с английски или немски ниво С1 писменно и говоримо 
  • Опит на подобна длъжност минимум 2-3 години

Основни задължения :

  • Актуализира , въвежда и поддържа основни данни на материалите и продукцията 
  •  Отговаря за входящ и изходящ качествен контрол на доставените материали.
  • Добавя съществуващите основни продукти и материали.
  • Разработва нови проекти за основни данни  и продукти в конфигурацията на SAP

Условия:

  • Стартова Заплата:1700 лв.+ възможност за допълнителен доход

Категория

работна категория

Технически Сътрудник

Кандидатсвай Онлайн