Габрово
Публикувано преди 3 години

– средно или висше химическо образование
предимство – опит

Лиценз №2294/14.06.2017 г. валидност безсрочен
Необходими документи:
– актуална снимка;
– професионална автобиография;
– копие от диплома;
– копие от удостоверение за завършен курс
(компютърна грамотност и др.);

Заплата от 1200 до 1300 BGN (Бруто)

Категория

работна категория

Химик-Лаборант

Кандидатсвай Онлайн