“Започни да правиш това, което най-много желаеш, още сега. Животът няма да трае цяла вечност. Имаш само този момент, блещукащ като звезда в ръката ти, и след това разтапящ се като снежинка.”


Сър Френсис Бейкън

Изготвяне на съвършеното CV (Curriculum vitae). Изразът е латински  и буквално означава „ хода на твоя живот“ или твоята автобиография. Всичко, което Ви помага за намирането на работа, е ценно, обаче едно безупречно CV може да се окаже безценно. Няколко са факторите, които биха Ви помогнали за намирането на работа. 

На първо място е съставянето на впечатляваща автобиография CV.
 

Как да я съставим, така че да привлечем вниманието на работодателя към себе си?

Най-разпространени в интернет пространството и често използвани от повечето кандидати за работа са следните видове автобиографии/ CV-та.

Вариант 1. Стандартна автобиография /CV/.

CV на току-що завършили образованието си кандидати за работа.

Този вариант се използва се от кандидати, които нямат достатъчно опит.  В този случай те наблягат на образованието (период, вид на образованието, образователна институция, получена образователна степен). Посочват се изучаваните предмети, мотивацията, положителните качествата, допълнителните умения като курсове например, които притежават. От практиката си от около 20 години и преглед на много CV установих какви основни грешки допускат повечето кандидати за работа при съставяне на този основен документ.

Затова ще си позволя да дам няколко съвета: Избягвайте варианти на ръкописни CV, твърде малко на брой работодатели биха се заинтересували от подобен начин на представяне на Вашата личност.В днешно време да изготвите този важен документ, като писмо от миналото изглежда доста необичайно. Ако се налага все пак да пишете на ръка, старайте се да е изключително чисто и четливо. Най-добре за успешно CV е да изберете бял лист хартия, формат А4 и печатан вариант. Натруфен облик посредством използване на различни шрифтове, цветове и подчертания също не е препоръчителен. Пишете със стандартен шрифт sans serif или Arial, Helvetica размер 12 pt , за да получите 65 знака на ред. Стандартно се определя дължината на реда 17см. Използването на стандартен шрифт и размер придава делови вид на документа и оставя впечатление на подредена и целенасочена личност. Запаметявайте CV като „текстов документ“. Проверете в текстови редактор Notepad в Windows – например, за да видите как ще изглежда документът, приет от адресата. Когато обмисляте как да се представите, старайте се да избягвате всичко, което би отблъснало читателя. Внимавайте в подбора на текста. Стремете се към яснота,простота и конкретност при оформянето на редовете. Директният израз и точно подбраните изречения са лесни за четене и съответно при бърз преглед остават по-трайно запомнящи се в съзнанието на работодателя. Т.е. лаконичност при писане е за предпочитане, пред дълги и недвусмислени изречения. Организация на изложението. Информацията в повечето автобиографии е сходна, но начините на излагане биват различни. Основната разлика се състои в това дали предлагате личния си профил в началото или накрая на документа. Всеки сам избира как да представи своята автобиография, но определено най-харесван е традиционният стил. При които най-напред се представяте с лични данни, не пропускайте дата на раждане, точен адрес, пощенски код, телефон, е-mail, националност, семейно положение.  След това описвате своето образование, Вашите умения, интереси и качества, които Ви представят като личност. После идва ред на онова, което сте в състояние да предложите като умения и способности за конкретната работа. И накрая следват препоръки от подходящи личности като например Ваши преподаватели или известни хора, които биха Ви оценили положително. С този вариант на CV кандидатите с малко опит биха могли да привлекат вниманието на работодателя към себе си.

Вариант 2. Професионална автобиография.

Когато кандидатът  се развива  в една и съща  сфера на дейност и има съответно опит в нея. Информацията за опита на кандидата, показващи периоди, се представят в обратен хронологичен ред — от настоящето към миналото. След личните данни се представя информация за образованието (период, вид на образованието, образователна институция, получена образователна степен). След образователните нива се представя стажа по години  (отново в обратен хронологичен ред), наименование на фирмата, длъжността заемана от лицето, в някои случаи се изисква да се запише и името на ръководителя на съответната фирмата (за справка). Би било чудесно да има телефон за контакт с предходен работодател или препоръка от него. Или да съставите придружаващо писмо, с положителни отзиви от Ваши предишни работодатели. 

Какви грешки най-често се допускат от кандидатите за работа във вариант 2?  

Вашето СV не бива да надхвърля две или три страници формат А4, отпечатани само откъм едната страна на листа. Някои срещат трудности при съставяне на по-дълъг вариант от една страница документ, особено когато трудовият им стаж е по-къс. Други пък не успяват да вместят своето СV в по-малко от четири или пет страници. Нека разгледаме двата проблема един
подир друг. Ако все пак оставате с усещането, че документът е кратък и не отразява по подобаващ начин Вашите силни качества и страни, анализирайте съдържанието и впишете всяко нещо с което сте се занимавали например:
– всеки образователен или професионален курс, всички интереси и умения.
Посочите дейностите с които сте се занимавали в свободното си време, ако имате някакво хоби например: лов ,риболов, танци и пр. или спортувате, вид спорт и постижения ако имате такива. Похвалите се с всичко което знаете и можете, не омаловажавайте опита и уменията си – другите кандидати ще сторят с положителност същото. Не се скъпете на информация,
това ще се отрази положително върху крайният резултат. Трябва да беседвате с хора, които са ви познавали те могат да Ви подскажат за дейности и обстоятелства, които вие не се сещате или сте забравили.
Мислете позитивно, за да ви „продаде“ успешно вашето СV трябва да е писано с приповдигнат дух. Направете опит да го видите с очите на евентуалния работодател.

Ако се опасявате, че вашето СV е твърде дълго, трябва да се съобразите със следното:

– Четенето на СV трябва да е интригуващо и информативно, не бива да предизвиква досада.

– Изброяването на твърде много незначителни подробности от миналото вместо лаконичен преглед на придобит опит. Избягвайте да описвате опит по-малко от три месеца при условие, че сте сменили по-вече от 7 – 8 фирми, може да ги споменете с едно изречение по следния начин:

Работил/а съм в няколко фирми за няколко месеца като фактурист/ка, касиер/ка и оператвен/а счетоводител/ка. Напълно излишна е информацията която изброява 10 позиции, където сте били за по 1-2-5 месеца. Запишете най-важните длъжности с опит по конкретната позиция за която кандидатствате .

Вариант 3. Подробна автобиография

Този вид служи най-добре на кандидати, които имат богат професионален опит и кандидатстват за по-висок пост в същата област. Основна цел на автобиографията е да обърне внимание върху конкретните възможности на кандидата, включително и идеите, които кандидатът има за бъдещата си дейност. При този вид CV кандидатът представя образователното си и
професионалното си израстване единствено в областта на кандидатстването.
Следващите раздели дават информация за достиженията, допълнителните квалификации, отличия и престижните награди на кандидата, неговите интереси, както и списък на препоръките, получени от предшестващи работодатели или авторитетни личности. Тази информация безспорно ще допринесе да грабнете вниманието на работодателя.

Ако напишете и мотивационното писмо, шансовете Ви се увеличават!

Натиснете тук за инструкции за мотивационно писмо: Инструкции